Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis 2.16

Převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do struktury FinAnalysis

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Kvůli této změne jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období FinAnalysis i data podle nových výkazů. Zároveň je nutné neztratit kontinuitu firmy a umožnit uživateli zadávat data dosavadních období podle dosud platných výkazů. Potom lze mít v jedné aplikaci dlouhodobou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku.

V definici převodového můstku byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí.

Podrobněji o převodovém můstku zde...

 

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

   Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelná jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

   Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. Horizontální a vertikální analýzy, Rozbory majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, provozních nákladů, struktury tržeb, Poměrové ukazatele, Bankrotní a bonitní modely...

 

 

Ve FinAnalysis jsme pro rok 2016 upravili množství grafů na novější design, zejména v listu Základní údaje nebo Provozní náklady. Byly přepracovány listy Krátkodobý pracovní kapitál a Vlastní kapitál. Byly rozděleny původní listy poměrových ukazatelů do 5 nových listů, a bylo přidáno 11 nových poměrových ukazatelů a 4 grafy.

Nejdůležitější změny proti předcházejícím verzím jsou popsány na stránce Změny ve verzích.

Upgrade ze starší verze na FinAnalysis 2.16 CZ pro naše stávající klienty900,- Kč
(s 21% DPH celkem 1 089,- Kč)
Uživatelé

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

Ekonomické informační systémy, s.r.o.

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.


Od verze 1.66 ze září 2013 umožňuje tato aplikace export finančních výkazů do software FinAnalysis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty MS Office, je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

Software obsahuje tyto části - Obecné, Obsah spisu, Stálá složka, ISQC, Plánováni a posouzení rizika, Závěry auditu, Řízení zakázky, Testy spolehlivosti kontrol, Testy věcné správnosti, Inventarizace

 

 

FinAnalysis 2.16

lze pořídit již za cenu

3 509 (cena i s DPH)

     

 

 

Prodáváme ekonomické a účetní systémy ABRA G3
ABRA G3 JU

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2016 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0